Verslag

Alden Biesen

Verslag schapenprijskamp “Alden Biesen” 2008.

 

Verslag Alden Biesen zondag 6 juli  2008.

Het was een ongeziene drukte zondag 6 juli 2008 op de prachtige landcommanderij van ALDEN BIESEN te Rijkhoven Bilzen ter gelegenheid van de jaarlijkse landbouwdag. Maar liefst 35.000 bezoekers kwamen alle aspecten van het landbouwleven bekijken.
De Limburgse Vereniging van Schapenkwekers vzw. was eveneens aanwezig en had, naar ge-woonte, de Maastrichterallee als locatie om één van haar  topaktiviteiten, zeg maar de zomerklas- sieker, te tonen aan het brede publiek, nl. de jaarlijkse provinciale schapenprijskampen voor Texel en Suffolk en de interprovinciale schapenprijskampen voor de Zwartbles en Hampshire Down. De rassen Bleu du Maine en Swifter stelden enkel tentoon.
Stiekem had de secretaris van de Limburgse vereniging van schapenkwekers zondagmorgen, in schapenvacht en nog vóór de vroegmis,  voor deze speciale gelegenheid enkele schapenboutjes naar de Klarissen gebracht  om goed weer af te smeken  met de nadrukkelijke belofte indien het lukte,  de deelnemers na afloop van de prijskampen met gulle hand te laven met gekoelde dranken.

Voor de interprovinciale schapenprijskamp “Hampshires” in Limburg was het de derde uitgave en ter  dezer gelegenheid werd onze nieuwe site “ www.hampshiredown-vlaanderen.be ”voorgesteld  in onze promostand die was opgesteld bij het binnenkomen van de Maastrichterallee, een prachti- ge dreef in het domein,waar de schapen in afwachting van de keuring in hun respectievelijke hok- ken waren tentoongesteld . Wim Mariën, voorzitter en bezieler van het promoteam, zorgde zoals steeds voor de prima aankleding van onze Hampshire infostand.
Onze spandoek met de woorden “Hampshire Down - Het schaap met toekomst” schitterde in het zonlicht en weerkaatste het zonlicht op de bezoekers onder de boomkruinen.

Om onze Hampshires te keuren werd ditmaal beroep gedaan op twee ervaren keurders, nl. de heren André Goffin , uit de  provincie Luik en Jos Van Meulder, uit de provincie Vlaams-Brabant.
Als ringsecretaris stond Martine  Steegmans borg voor het vlotte verloop van de prijskamp samen met een perfekt werkend secretariaat.
Alle reeksen werden met kennis van zaken door beide juryleden beoordeeld en gerangschikt.
De kwaliteit van de aanwezige Hampshires,voor ons na Jodoigne de tweede belangrijkste prijs-  kamp van het jaar, lag op een zeer behoorlijk niveau. De schapen zijn ondertussen geschoren wat bij het beoordelen van de dieren dikwijls een correcter beeld weergeeft
De fokdoelen wijzen bij de fokkers duidelijk in dezelfde richting wat resulteert in uniformere dieren qua type, wat de confrontatie op prijskampen alleen maar ten goede kan komen.
Men mag  terecht met enige fierheid zeggen dat de goede werking  en sturing van onze rascom-   missie Hampshire Down een gunstige invloed heeft op het fokgebeuren.
De Hampshire schapen hebben de laatste jaren een enorme evolutie ondergaan van een redelijk zwaar schaap, naar een echt bevleesd dier met alle kwaliteiten vandien, dat zie je.

Graag wil ik als voorzitter van de rascommissie Hampshire Down iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan het welslagen van deze mooie dag, vooral  de provinciale organisatie en niet te vergeten de aanwezige fokkers, soms gekomen van ver buiten onze provincie. Eveneens uit naam van alle Hampshire fokkers mijn dank aan Rita Mees en Martine Steegmans  voor de lekkere broodjesmaaltijd die de Hampshire fokkers tijdens de middagpauze werd aangeboden. Het schaap met toekomst heeft zich duidelijk gemanifesteerd in Alden Biesen.

UITSLAG PRIJSKAMP. (enkel de drie eersten)

Bij de eerste reeks ramlammeren stond ARUNA van ‘t Sint Annahof eigenaar Geert  Cattoir als eerste geklasseerd gevolgd door AARON van  Freddy Stevens en  ANTWAN van Maria Mertens.

Bij de tweede reeks ramlammeren  was het  ACKIM van ’t Blijbosch van  Freddy Stevens die de eerste plaats behaalde vóór  ABOUJAJA van Nico Boelens en  ALDO van  Rita Mees..

Uit de twee reeksen ramlammeren werd terecht ARUNA van ’t Sint Annahof aangewezen als kampioen. Eigenaar  Geert Cattoir mag terecht fier zijn op zijn nieuwe aanwinst waar een mooie toekomst inzit, een ramlam met vele zichtbare kwaliteiten.

Bij de ooilammeren waren er maar liefst drie grote reeksen
Bij de eerste reeks stond KALINAMA de Bosimont van Pierre Michel op de eerste plaats, gevolgd door AYCO van  Guido Steegmans en derde werd  ANKE eveneens van de fokkerij van  Guido Steegmans.

Bij de tweede reeks werd ARIADNE van ‘t Sint Annahof van Guido Steegmans als eerste ge-
plaatst, gevolgd door ARITHA van Bogaerts Mertens  en als derde werd het AMY van Geert Cattoir.

De derde reeks werd vlot gewonnen door ANKE van de Schijnvalei van Bogaerts Mertens gevolgd  door  AYZE van Guido Steegmans en derde werd  ABBY van Geert Cattoir.

Voor het kampioenschap van de drie reeksen ooilammeren werd terecht   ARIADNE van ’t Sint Annahof als beste ooilam tot kampioene bekroond.

Bij de jaarlingrammen was er maar één inschrijving nl. JUMBO de devant les Bois, eigenaar  Rita Mees. Deze ram kreeg de kampioenstitel automatisch toegewezen.

Bij de rammen van twee jaar en ouder werd INDI van ’t Blijbosch,een tweejarige ram, eigenaar Marcel Cuvelier, als eerste gerangschikt en werd kampioen.
Tweede werd IGOR  eigenaar Etienne Dormal, eveneens een tweejarige ram
Als derde werd DARCO  van Geert  Cattoir aangeduid, een zesjarige ram die zijn sporen in het verleden ruimschoots heeft verdiend

Bij de jaarlingooien werd JUSTINE de devant les Bois van Marcel Cuvelier eerste in haar reeks
Als tweede was het opnieuw Marcel Cuvelier met  JOYEUSE
Als derde was het  JENNY  van  Geert Cattoir.
Als kampioen bij de jaarlingooien werd er gekozen voor JUSTINE de devant les Bois van Marcel Cuvelier.

Bij de ooien van twee jaar en ouder was er eveneens maar één inschrijving nl. HOUPEE de devants les Bois , eigenaar Rita Mees. Deze ooi kreeg de kampioenstitel automatisch toegewezen.

Als kers op de taart en als afsluiter werden alle Hampshire kampioenen in de hoofdring gevraagd en uit deze dieren werd door  de juryleden een dagkampioen gekozen. Spannende momenten in en rond de ring, maar het werd na lang beraad en wikken en wegen JUMBO de devant les Bois, een jaarling fokram van Rita Mees,  die  tot dagkampioen werd uitgeroepen.

Na een vermoeiende dag werd er door de Limburgse  Vereniging van Schapenkwekers  en met medewerking van de Hampshirefokkers een drink aangeboden  aan alle deelnemers om deze onvergetelijke dag af te sluiten.
Dit was het antwoord op de belofte die onze secretaris Fernand ‘s morgens  bij de Klarissen had afgelegd .

 

De voorzitter van de rascommissie Hampshire Down.
Freddy Stevens.

 

Terug