Ooi met zogende lammeren

 

In het eerste deel van de zoogperiode ligt de nadruk vooral op de voederbehoefte van de ooi. In het tweede deel wordt vooral gelet op de voeding van de lammeren.

1) Na de werpen wordt de ooi de eerste weken ruim voorzien van goed ruwvoer en krachtvoer. Het krachtvoer wordt na het lammeren verhoogd en de hoeveelheid die verstrekt wordt, is afhankelijk van haar aantal zogende lammeren. De kwaliteit van de voeding is medebepalend voor de melkgift van de ooi.
Er is een nauw verband tussen de melkproductie in de eerste 3 à 4 weken van de lactatie en de groeisnelheid van de lammeren.
De melkproductie van de ooi bereikt haar hoogtepunt 2 à 3 weken na het werpen daarna daalt ze.

2) Pasgeboren lammetjes moeten zo snel mogelijk biest opnemen want ze bevat immunstoffen om de diertjes te beschermen.
De eerste 2 à 3 weken zijn de jonge dieren volledig aangewezen op de melkgift van de ooi. Het is in deze periode dat de voormagen zich ontwikkelen.
Vanaf de leeftijd van 3 weken beginnen de lammetjes langzamerhand krachtvoeder op te nemen en kan er dus begonnen worden met bijvoederen (evenwichtig krachtvoeder, luzerne of graanmengeling plus hooi).
Om de lammetjes de kans te geven om rustig van hun eten te genieten, zonder dat de ooi alles wegschrokt, voorzien we een apart kruiphok met een kleine opening waar alleen zij doorkunnen. Maak het stevig want de ooi appreciëert dat niet, zij wil ook van dat lekkers proeven.
Hier kan er nu “ à volonté ” gesnoept worden maar vergeet ook zeker geen zuiver water te voorzien !!

Vanaf dit moment kan het rantsoen van de ooi verminderd worden want de melkgift is al flink gedaald en de lammetjes nemen zelf kracht- en ruwvoeder op.

3) Rond 10 à 12 weken zijn de lammeren al flink gegroeid, ze zuigen en stoten zo krachtig tegen de uier om nog wat melk te drinken dat de tepels kunnen gekwetst worden met alle gevolgen vandien.
Het moment om te spenen of om moeder en lammeren te scheiden, is aangebroken.
De ooi wordt nu best op een schrale weide gezet om de melkproductie te stoppen want de uier moet “opdrogen”.
Maak van deze gelegenheid gebruik om haar hoeven te verzorgen.

Nu de familie gescheiden is, zal je wel even blaatconcerten horen maar ja…. hoe zou je zelf zijn !!!

 

Terug