Tips bij aankoop

 

Enkele tips bij de aanschaf van een Hampshire Down.

Let zeker op de volgende punten:
-------------------------------------------------------

 1. Verplicht identiek sanitelnummer in beide oren aangebracht.
 2. Het schaap moet een rustige blik en een goede uitstraling hebben.
 3. Het uiterlijk moet in overeenstemming zijn met de rasstandaard.
 4. Goed bewold, hoornloos, donkerbruine tot zwarte beharing van de oren en de oogranden uitvloeiend naar de snuit.
 5. De huid moet roze zijn (zonder donkere vlekken).
 6. Optimale conditie.
 7. Het dier mag niet mank lopen of op de knieën zitten (let op tussenklauw-ontsteking of rotkreupel).
 8. De achterhand mag niet bevuild zijn door aangekoekt mest en diarree.
 9. Controle op:
  -  gebitsafwijking: de tanden van de onderkaak moeten goed aansluiten op de bovenplaat, er mag geen opening zijn.
     Dus geen vooruitstekende of achteruitwijkende kin (snoek- of varkensbek).
  -  wolafwijking (donkere of kale plekken in de wol of harige wol).
  -  rammen: 2 teelballen.
  -  oudere ooien: uiercontrole (verharde delen in de uier kunnen wijzen op uierontsteking).
  -  correcte standen, geen doorgezakte koten.
  -  X- of O- benen.
  -  blaasjes rond de mond (besmettelijke ecthyma).
  -  korsten op de huid (schurft).

 Documenten af te leveren door de verkoper:
----------------------------------------------------------------------------

 1. Afstammingsbewijs uitgegeven door KHV.
 2. Zwoegervrijattest.
 3. Van alle fokrammen moet de genotypering verplicht gekend zijn om in orde te zijn met hun nageslacht. Bij aankoop van een jaarling- of oudere ram dit bewijs aan de verkoper vragen. Koop je echter een ramlam die ingezet wordt voor de fok, moet je zelf door een bloedstaal de genotypering laten bepalen. 
 4. Bewijs van “Blauwtonginenting” .
 5. Bij een aankoop de formaliteiten voor mutatie vervullen (achterzijde afstammingsbewijs).

Indien je al met deze items rekening houdt, ben je op weg naar een goede aanschaf.

 

Veel succes !!

 

Terug